Bạc

 • Bạc COMEX
  Hàng hóa giao dịchBạc COMEX
  Mã hàng hóaSIE
  Độ lớn hợp đồng5 000 troy ounce/ lot
  Đơn vị yết giáUSD / troy ounce
  Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:

  05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá0.005 USD /troy ounce
  Tháng đáo hạnTháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

  Tháng 1, 3, 5, 9 trong giai đoạn 23 tháng kể từ tháng hiện tại

  Tháng 7, 12 trong  giai đoạn 60 tháng kể từ tháng hiện tại

  Ngày đăng ký giao nhận5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
  Ngày thông báo đầu tiênNgày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
  Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
  Ký quỹTheo quy định của MXV
  Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
  Biên độ giá5% giá thanh toán
  Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
  Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

   

 

Tiêu chuẩn chất lượng:

Theo quy định của sản phẩm Bạc Silver COMEX giao dịch trên Sở giao dịch COMEX.

Kim loại bạc được giao dịch phải đáp ứng được mức độ tinh khiết 99,9% hoặc phải thuộc một trong những nhãn hiệu được chấp nhận giao dịch bởi Sở giao dịch.

Tất cả thanh bạc được giao dịch phải được khắc trên thanh thông tin về khối lượng, độ tinh khiết, số hiệu thanh bạc và nhãn hiệu kèm theo tài liệu về quá trình đo lường khối lượng.

Việc đo khối lượng phải được thực hiện bởi Weighmaster, có dấu xác nhận được khắc trên mỗi thanh bạc.

Phải có chứng nhận được cấp bởi Weighmaster đi kèm cùng với danh sách thanh bạc.