Biểu phí giao dịch hàng hóa

15:29 - 23/02/2021

Sản phẩm

Nhóm hàng hóaTổng phí/LotTiền tệ
Ngô CBOTNông sản350.000VNĐ
Ngô mini CBOTNông sản300.000VNĐ
Đậu tương CBOTNông sản350.000VND
Đậu tương mini CBOTNông sản300.000VND
Dầu đậu tương CBOTNông sản350.000VNĐ
Khô đậu tương CBOTNông sản350.000VNĐ
Lúa mì CBOTNông sản350.000VNĐ
Lúa mì mini CBOTNông sản300.000VNĐ
Cà phê Robusta ICE EUNguyên liệu công nghiệp350.000VNĐ
Cà phê Arabica ICE USNguyên liệu công nghiệp350.000VNĐ
Cao su RSS3 TOCOMNguyên liệu công nghiệp350.000VNĐ
Bông ICE USNguyên liệu công nghiệp350.000VNĐ
Ca cao ICE USNguyên liệu công nghiệp350.000VNĐ
Cao su TSR20 SGXNguyên liệu công nghiệp350.000VNĐ
Đường ICE USNguyên liệu công nghiệp350.000VNĐ
Bạch kim NYMEXKim loại350.000VNĐ
Bạc COMEXKim loại350.000VNĐ
Đồng COMEXKim loại350.000VNĐ
Quặng sắt SGXKim loại350.000VNĐ
Dầu WTI mini NYMEXNăng lượng350.000VNĐ
Dầu WTI NYMEXNăng lượng350.000VNĐ
Khí tự nhiên NYMEXNăng lượng350.000VNĐ
Dầu Brent ICE EUNăng lượng350.000VNĐ
Dầu ít lưu huỳnh ICE EUNăng lượng350.000VNĐ
Xăng pha chế NYMEXNăng lượng350.000VNĐ
Ngô CBOTNông sản  

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán