Cao su RSS3

 • Cao su RSS3 TOCOM
  Hàng hóa giao dịchCao su RSS3 TOCOM
  Mã hàng hóaTRU
  Độ lớn hợp đồng5 tấn/ lot
  Đơn vị yết giáJPY / kg
  Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:

  • Phiên 1: 07:00 – 13:15

  • Phiên 2: 14:30 – 17:00

  Bước giá0.1 JPY / kg
  Tháng đáo hạn06 tháng liên tiếp
  Ngày đăng ký giao nhận5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
  Ngày thông báo đầu tiên 
  Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc thứ 4 trước ngày cuối cùng của tháng đáo hạn.
  Ký quỹTheo quy định của MXV
  Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
  Biên độ giáN/A
  Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
  Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
 

Theo quy định của sản phẩm Cao su RSS3 (Ribbeb Smoked Sheet No.3) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa TOCOM.

Cao su RSS 3 hoặc RSS 4 theo tiêu chuẩn đặc tả quốc tế, dựa theo tiêu chuẩn của The Green Book 1969.

RSS 3: Độ khô và lớp mốc mỏng trên bề mặt gói giấy, kiện và mặt trong của tờ cao su, được xác định tại thời điểm giao hàng có thể được chấp nhận. Độ mốc và khô cho phép không được vượt quá 10%. Màu không bị loanh lổ, bong bóng nhỏ và mảnh nhỏ của vỏ cây được cho phép. Các đốm oxi hóa hay sọc, mỏng, bị nhiệt, bị hóa cứng, khói khét, mờ đục và bị cháy sun không được chấp nhận. Cao su phải khô, dai, và không chứa cát, dị tật, phồng rộp, chất bẩn và các tạp chất khác khác ngoài các tạp chất được quy định thì được chấp nhận