[Cập nhật] Dầu thô giảm nhẹ trong khi các sản phẩm kim loại tăng giá

[Cập nhật] Dầu thô giảm nhẹ trong khi các sản phẩm kim loại tăng giá

10:29 - 19/01/2021