[Cập nhật] Giá các mặt hàng kim loại quý diễn biến trái chiều với nhóm năng lượng

[Cập nhật] Giá các mặt hàng kim loại quý diễn biến trái chiều với nhóm năng lượng

10:03 - 19/01/2021