Ký quỹ giao dịch

        
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI MXV
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/06/2021)
 STT  Tên hàng hóa  Mã giao dịch  Nhóm hàng hóa  Sở nước ngoài  Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng  Ký quỹ tại MXV  Thành tiền VNĐ 
      1 Ngô  ZCE  Nông sản  CBOT             2,558           3,070      71,214,720
      2 Ngô mini  XC  Nông sản  CBOT                 512              614      14,254,080
      3 Đậu tương  ZSE  Nông sản  CBOT             4,950           5,940   137,808,000
      4 Đậu tương mini  XB  Nông sản  CBOT                 990           1,188      27,561,600
      5 Dầu đậu tương  ZLE  Nông sản  CBOT             2,915           3,498      81,153,600
      6 Khô đậu tương  ZME  Nông sản  CBOT             3,300           3,960      91,872,000
      7 Lúa mỳ  ZWA  Nông sản  CBOT             2,530           3,036      70,435,200
      8 Lúa mỳ mini  XW  Nông sản  CBOT                 506              607      14,087,040
      9 Cà phê Robusta  LRC  Nguyên liệu Công nghiệp  ICE EU             1,045           1,254      29,092,800
    10 Đường trắng  QW  Nguyên liệu Công nghiệp  ICE EU             2,010           2,412      55,958,400
    11 Đường  SBE  Nguyên liệu Công nghiệp  ICE US             1,232           1,478      34,298,880
    12 Cà phê Arabica  KCE  Nguyên liệu Công nghiệp  ICE US             4,455           5,346   124,027,200
    13 Cacao  CCE  Nguyên liệu Công nghiệp  ICE US             2,090           2,508      58,185,600
    14 Đường  SBE  Nguyên liệu Công nghiệp  ICE US             1,232           1,478      34,298,880
    15 Bông sợi  CTE  Nguyên liệu Công nghiệp  ICE US             2,915           3,498      81,153,600
    16 Cao su RSS3  TRU  Nguyên liệu Công nghiệp  OSE           96,500      115,800      24,099,138
    17 Cao su TSR20  ZFT  Nguyên liệu Công nghiệp  SGX                 880           1,056      24,499,200
    18 Dầu cọ thô  MPO  Nguyên liệu Công nghiệp  BMDX             6,600           7,920   183,744,000
    19 Bạc  SIE  Kim loại  COMEX           16,500        19,800   459,360,000
    20 Đồng  CPE  Kim loại  COMEX             7,260           8,712   202,118,400
    21 Dầu thô Brent  QO  Năng lượng  ICE EU             6,039           7,247   168,125,760
    22 Dầu ít lưu huỳnh  QP  Năng lượng  ICE EU             4,085           4,902   113,726,400
    23 Bạch kim  PLE  Kim loại  NYMEX             4,400           5,280   122,496,000
    24 Dầu thô WTI  CLE  Năng lượng  NYMEX             5,830           6,996   162,307,200
    25 Khí tự nhiên  NGE  Năng lượng  NYMEX             2,255           2,706      62,779,200
    26 Xăng pha chế RBOB  RBE  Năng lượng  NYMEX             6,710           8,052   186,806,400
    27 Dầu WTI mini  NQM  Năng lượng  NYMEX             2,915           3,498      81,153,600
    28 Quặng sắt  FEF  Kim loại  SGX             2,640           3,168      73,497,600
(Ban hành kèm theo quyết định của MXV)
        

Bạn vui lòng tải quyết định tại đây!

Vì sao chọn chúng tôi

Những dịch vụ mà HaNoicomex có thể mang lại cho bạn, phục vụ tốt nhất cho công việc kinh doanh của bạn.

0

Năm hoạt động

0

Khách hàng tin tưởng

0

Nhân viên

0

Đối tác