Quặng sắt

 • Quặng sắt 62% Fe – SGX
  Hàng hóa giao dịchQuặng sắt 62% Fe – SGX
  Mã hàng hóaFEF
  Độ lớn hợp đồng100 tấn/ lot
  Đơn vị yết giáUSD / tấn
  Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:

  ·         Phiên 1: 06:25 – 19:00

  ·         Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau)

  Bước giá0.01 USD / tấn
  Tháng đáo hạn12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại
  Ngày đăng ký giao nhận5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
  Ngày thông báo đầu tiên 
  Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
  Ký quỹTheo quy định của MXV
  Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
  Biên độ giáKhông quy định
  Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
  Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
 

Tiêu chuẩn chất lượng:

Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.