Reuters: Dự đoán báo cáo Export Sales của USDA lúc 20:30 tối 14/01

Reuters: Dự đoán báo cáo Export Sales của USDA lúc 20:30 tối 14/01

13:04 - 14/01/2021

 

Dự đoán của hãng tin Thompson Reuters trước Báo cáo Xuất khẩu – Export Sales sẽ được USDA phát hành vào lúc 20:30 tối nay, 14/01/2021.

Dự đoán này được tổng hợp trung bình của các tổ chức uy tín nhất trên thế giới, về số liệu bán hàng của các mặt hàng trong tuần từ 01/01/2020 đến 07/01/2020.

Đ/v: Nghìn Tấn

Niên vụ

Dự đoán

Tuần trước

Năm ngoái

Đậu tương

20/21

300 – 700

37.0

711.5

21/22

100 – 500

79.8

0.0

Khô đậu tương

20/21

100 – 300

124.1

375.2

Ngô

20/21

700 – 1,200

748.9

784.8

Lúa mỳ

20/21

250 – 500

275.3

650.6

21/22

0 – 50

6.0

59.7