[Tài chính] Cổ phiếu ngân hàng lao dốc, Phố Wall giảm điểm sau 4 tuần tăng liên tiếp

[Tài chính] Cổ phiếu ngân hàng lao dốc, Phố Wall giảm điểm sau 4 tuần tăng liên tiếp

10:01 - 18/01/2021