Thay đổi ký quỹ giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Thay đổi ký quỹ giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

14:55 - 18/01/2021

 

 

 

Trung tâm Tin tức Hàng hóa Việt Nam, trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo,

Theo quyết định số 21/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 14/01/2021. Các mức ký quỹ giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa sẽ có các thay đổi như sau:

  • Ngô: Tăng từ 1,210 lên 1,430 USD/lot.
  • Ngô mini: Tăng từ 242 lên 286 USD/lot.
  • Khô đậu tương: Tăng từ 1,980 lên 2,255 USD/lot.
  • Lúa mỳ: Tăng từ 1,815 lên 1,980 USD/lot.
  • Lúa mỳ mini: Tăng từ 363 lên 396 USD/lot.
  • Cao su RSS3: Tăng từ 97,500 lên 103,000 JPY/lot.

Các thay đổi này sẽ được áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 15/01/2021.

Chi tiết ký quỹ các mặt hàng đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam:

Mọi góp ý xin vui lòng gửi về Bộ phận Chăm sóc Khách hàng theo địa chỉ: support.newscenter@mxv.vn

Trân trọng cảm ơn.