Thời gian giao dịch hàng hóa

11:28 - 22/02/2021

 

 

Trung tâm Tin tức Hàng hóa Việt Nam, trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo,

Theo Quyết định số 75/QĐ/MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 08/03/2021, các sản phẩm hàng hóa trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ có lịch nghỉ giao dịch như sau:

Từ ngày 15/03 – 26/03/2021:

Từ ngày 29/03/2021:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2021.

Trân trọng cảm ơn.