[Thời tiết] Thời tiết khô hạn tại Argentina khiến quá trình phát triển cây trồng bị ảnh hưởng

[Thời tiết] Thời tiết khô hạn tại Argentina khiến quá trình phát triển cây trồng bị ảnh hưởng

14:51 - 19/01/2021