Trung Quốc: Sản xuất dầu thô năm 2020 đạt kỷ lục 13.45 triệu thùng/ngày

Trung Quốc: Sản xuất dầu thô năm 2020 đạt kỷ lục 13.45 triệu thùng/ngày

17:07 - 18/01/2021