USDA Pakistan: Sản lượng lúa mỳ thấp hơn 500,000 tấn so với báo cáo chính thức

USDA Pakistan: Sản lượng lúa mỳ thấp hơn 500,000 tấn so với báo cáo chính thức

13:16 - 25/01/2021

 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) chi nhánh Pakistan cho biết, sản lượng lúa mỳ niên vụ 20/21 dự kiến đạt 25.2 triệu tấn, giảm so với mức 25.7 triệu tấn trong báo cáo chính thức của Bộ. Nguyên nhân đến từ việc các cơn mưa lớn trong giai đoạn thu hoạch đã khiến diện tích bị giảm từ 9.13 triệu ha xuống còn 8.81 triệu ha.

Nhập khẩu lúa mỳ trong niên vụ 20/21 của Pakistan cũng bị giảm dự báo xuống còn 2.0 triệu tấn, so với mức 2.5 triệu tấn trong báo cáo chính thức, tuy nhiên con số này vẫn cao hơn rất nhiều so với chỉ 100,000 tấn của niên vụ trước.

Tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và thiếu đầu tư vào nông nghiệp đã khiến cho sản lượng lúa mỳ không theo kịp tốc độ tăng dân số trong vài năm trở lại đây. Điều này khiến cho Pakistan đang từ một nước xuất khẩu lại trở thành nước nhập khẩu. Bên cạnh đấy, việc chính phủ quyết định giữ nguyên giá thu mua lúa mỳ với mức tăng không đáng kể trong 3 năm qua khiến cho mục tiêu sản xuất không đạt được như kỳ vọng.